× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy (WSSD)

Poradnia ortodontyczna - Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna,

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia ortodontyczna dla dzieci

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stomatologiczne
  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Przedmioty protetyki stomatologicznej
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Ortodoncja
  • Protetyka stomatologiczna


Adres

89-539 34 55


Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1